Sökord: (tex Algebra)
Den senast tillagda kursen visas överst.
KursnamnKurskodPoäng
Biokemi
Cellers generella uppbyggnad.
1KB4085
Oorganisk Kemi I
Oorganisk nomenklatur. Deskriptiv oorganisk kemi inkluderande några viktiga industriella processer med aspekter på råvarutillgång och miljöpåverkan.
1KB20810
Material i energisystem
Materiallösningar inom olika energirelaterade industrisegment
1TE0245
Hållfasthetslära med finita element
FEM
1TE0265
Funktionella material II
Optiska material
1TE0235
Luftvård
Luftföroreningar; tekniker, mätdata, kemiska omvandlingar, processer
1TV02510
Beräkningsvetenskap III
lösning av partiella differentialekvationer etc
1TD3975
Elektrokemi
Termodynamik, elektrodpotentialer, Bränsleceller, Tafel och Nernst etc
1KB2045
Tunnfilmsteknik II
Projektkurs
1TE7415
Tribomaterial
Friktion och nötning
1TE0225
Mikro- och nanoteknik II
Halvledare
1TE0185
Materialtillverkning II
Seminariekurs
1KB2625
Funktionella material I
Magnetisering och magnetiska material
1TE0215
Energirelaterade materials fysik
Solceller, bränsleceller, energiproduktion, halvledare
1FA5715
Materialtillverkning I
Företagsföreläsningar
1KB2615
Tunnfilmsteknik I
CVD, PVD
1TE0165
Mikro- och Nanoteknik I
MEMS, Actuators, Sensors
1TE0155
Experimentella metoder inom materialfysik
1FA5505
Materialanalys
Ytavbildning, Ytanalys, Materialstrukturanalys
1TE01310
Ytors Fysik och Kemi
Kemiska processer på solida ytor
1KB2605
Självständigt arbete
Kandidatarbete
15
Tillämpad systemanalys
Simplex-metoden, SIR, Handelsmodeller, Kosystem, Poisson-processer
1RT2425
Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik
Vattnets kretslopp, Avdunstning, Moln, Grundvatten
1TV01515
Fasta tillståndets fysik II
Solid state physics
1TG3105
Material i tekniska system
Ytbeläggningsmetoder, Svetsmetoder, Materialegenskaper.
1TM66310
Programmeringsteknik II
Java
1TD7225
3D CAD
Solidworks, ritteknik etc
1TE60010
Elektromagnetism 2
Elektrisk fältteori
1TE6265
Fasta tillståndets fysik
Solid state physics
1TG3005
Reglerteknik
Reglering av system, PID, Nyqistkriteriet och Bodediagram
1RT4905
Kvantfysik
Schrödinger etc.
1FA52110
Kvantmekanik och kemisk bindning 2
Fortsättning på kvantmekanik 1
1KB5025
Materialkemi
Solida material, binära och tenära fasdiagram
1KB21010
Fasta tillståndets kemi
Kristallstrukturer, Fasdiagram, Strukturfaktor
1KB211, 1KB2095
Energi och miljöteknik
Vad görs för att förbättra miljöpåverkan? etc.
1TE6235
Programmeringsteknik 1
Java programmering, etc.
1TD4335
Kvantmekanik och kemisk bindning
Vågfunktion, Schrödinger, Joniseringsenergi, etc.
1KB5015
Sannolikhet och Statistik
Betingad sannolikhet, Fördelningsfunktion, Stickprov, etc.
1MS0055
Kemisk termodynamik
Tillståndsekvationer, Fryspunktssänkning, etc.
1KB3005
Beräkningsvetenskap 2
Matlab, Approximationsmetoder, Monte carlo, etc.
1TD3955
Fysikens matematiska metoder
Diffekv, Variabelseparation, Sturm Louiville, Legedre, Bessel, etc
1FA1215
Mekanik 3
Lagrangian, planetbanor, relaivitetsteori, etc.
1FA1035
Ordinära differentialekvationer
Homogena och icke homogena diffekv, etc.
1MA0325
Praktisk prototypframtagning
Tillverka Stirlingmotor i verkstad och skriv rapport.
1TE6425
Transformmetoder
Fourierserier, Fouriertransform, Laplacetransform, Diffekv, Z-transform, etc.
1MA0345
Vågor och optik
Brytningsindex, teleskop, interferens, etc.
FA5225
Företagsekonomi baskurs A/B
Affärsplan, mervärdesskatt, bokföring, etc.
2FE0255
Hållfasthetslära
Balkböjning, spänning, töjning, Mohr-cirkel, etc.
1TE6355 - 10
Linjär algebra 2
Operatorer, Ortonormal, Gram-Schmidt, etc.
1MA0245
Mekanik 2
Eulers lagar, etc.
1FA1025
Elektromagnetism 1
Kopplingsschema, Gauss lagar, Kirchoffs, etc.
1FA5145
Grundläggande materialkemi
Kemiska reaktioner, Atomstruktur, Kristallstruktur, etc.
1KB2015
Mätteknik
Matlab, Osäkerheter, etc.
1FA5135
Flervariabelanalys
Partialderivator, Dubbelintegraler, Trippelintegraler, etc.
1MA0175 - 10
Studieteknik
Studieteknik
1TN0001
Beräkningsvetenskap 1
Matlab, Grundlägande programmering, Approximationsmetder, etc.
1TD3935
Mekanik baskurs
Vektorer, Newtons lagar, etc.
1FA10510
Introduktion till materialvetenskap
Atomstruktur, tillverkningsprocesser etc.
1TE6105
Envariabelanalys
Derivering, integrering, gränsvärden etc
1MA01310
Algebra och Geometri, Linjär Algebra och Geometri 1
Vektorer, Matriser, Sannolikhet etc.
1MA090, UU-100445